เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ™ โดย ไฮแลนด์สำหรับสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ให้บุคลากรกลับเข้ามาทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
workflow automation human resources highlight woman shaking mans hand at table of people

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ™ โดย ไฮแลนด์สำหรับสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ให้บุคลากรกลับเข้ามาทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  1. หน้าหลัก
  2. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ - BPM
  3. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ™ ลนด์สำหรับสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลดการดำเนินการต่างๆ โดยบุคคล

คุณเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานบริหารและการวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดำเนินงานโดยบุคคลทำให้คุณไม่สามารถมุ่งเน้นเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ควรมุ่งเน้นไปที่ความพร้อมของพนักงานไม่ใช่การประมวลผลเอกสารการจ้างงาน

ลดปัญหาเหล่านี้ด้วย เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ TM โดย ไฮแลนด์สำหรับสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโซลูชั่นอัตโนมัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • เก็บบันทึกข้อมูลพนักงานของคุณที่ศูนย์กลางข้อมูลและแบ่งปันกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตได้ทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการ
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามขั้นตอนการทำงานของคุณและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
  • ผลิตและแบ่งปันการวัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณ

บริการ

worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ

workflow automation contracts management highlight - woman typing on laptop

การจัดการสัญญา

workflow automation accounts receivable highlight - person computer while writing on paper

ลูกหนี้การค้า

workflow automation digital mailroom highlight - three people looking at computer screen

ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน