เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ™ โดย ไฮแลนด์สำหรับลูกหนี้การค้า

ทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
workflow automation accounts receivable banner - person  working on computer while writing on paper

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ™ โดย ไฮแลนด์สำหรับลูกหนี้การค้า

ทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
  1. หน้าหลัก
  2. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ - BPM
  3. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับลูกหนี้การค้า

ปรับปรุงการปิดบัญชีการเงินรายเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำให้ระบบการวางบิลเป็นแบบอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์สำหรับระบบลูกหนี้การค้าพัฒนาโดยไฮแลนด์

ระบบจะเพิ่มการควบคุมการเข้าถึงและการติดตามเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และปรับปรุงการปิดบัญชีการเงินรายเดือนด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับลูกหนี้การค้าพัฒนาโดย ไฮแลนด์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การติดตามและตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อผ่านแดชบอร์ดข้อมูลยอดลูกหนี้ถูกต้องและดำเนินการได้เร็วขึ้น

ใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ™ในฝ่ายลูกหนี้การค้าของคุณไม่เพียงช่วยลดภาระงานด้านไอทีและหลีกเลี่ยงการลงทุนเท่านั้น แต่คุณยังจะสามารถ:

  • ปรับปรุงการปิดบัญชีทางการเงินของคุณ
  • เข้าถึงเอกสารทางธุรกิจที่สำคัญของคุณได้รวดเร็วขึ้น
  • เชื่อมโยงเอกสารประกอบที่สำคัญทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมและการเรียกเก็บเงินโดยตรง
  • มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ติดตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพียงแห่งเดียว

บริการ

worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

เจ้าหนี้การค้า

workflow automation human resources highlight woman shaking mans hand at table of people

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

workflow automation contracts management highlight - woman typing on laptop

การจัดการสัญญา

workflow automation digital mailroom highlight - three people looking at computer screen

ที่รับเอกสารแบบดิจิทัล

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน