ตัวเลือกการทำลายข้อมูล

ทำลายตามข้อกำหนดของคุณ
shred-options-banner-iron-mountain-employee-pushing-shred-bin

ตัวเลือกการทำลายข้อมูล

ทำลายตามข้อกำหนดของคุณ

การทำลายข้อมูล - การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

  1. หน้าหลัก
  2. การทำลายข้อมูล - การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย
  3. บริการทำลายข้อมูล - การทำลายข้อมูลที่มีความปลอดภัย

บริการทำลายข้อมูล (บริการทำลายข้อมูลที่มีความปลอดภัย) ของเราเป็นวิธีการที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำลายข้อมูลและบันทึกที่สำคัญ คุณจะได้รับความอุ่นใจว่าเอกสารทางธุรกิจของคุณถูกตัดย่อยจนเหลือขนาดเพียงไม่กี่มิลลิเมตร โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการตรวจสอบผู้ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวัสดุทั้งหมดจะถูกกำจัดอย่างปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เลือกบริการทำลายข้อมูลในพื้นที่หรือนอกพื้นที่แบบครั้งเดียวหรือเป็นประจำ

ให้คำปรึกษาฟรี

บริการทำลายข้อมูลที่มีความปลอดภัย

ดำเนินการทำลายข้อมูลซึ่งได้รับการรับรอง โดยจะทำลายเอกสารและพลาสติก เช่น เทปสำรองข้อมูล ดีวีดี ฟิลม์ X-Rays และสื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระดาษ

วิธีการดำเนินงาน:

จัดวางถังทำลายไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมในบริษัทหรือที่ตั้งของคุณเอง เมื่อถึงวันกำหนดรับผู้ให้บริการที่ผ่านการฝึกอบรมจะนำถังทำลายดังกล่าวขนส่งไปยังศูนย์ทำลายที่มีความปลอดภัย

ถังทำลายจะถูกดำเนินการจัดการและข้อมูลจะถูกทำลายโดยใช้วิธีที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้วยเครื่องตัดย่อยในระดับพาณิชย์ วัสดุพลอยได้ทั้งหมดจะถูกนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลและจะมีใบรับรองการทำลายข้อมูลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัยในพื้นที่

การทำลายเอกสารที่เป็นความลับโดยทันทีหรือมีพยานโดยตรงในพื้นที่

วิธีการดำเนินงาน:

เก็บถังทำลายไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมในบริษัทหรือที่ตั้งของคุณเอง ผู้ให้บริการที่ผ่านการฝึกอบรมจะขนส่งถังทำลายไปยังศูนย์ทำลายที่มีความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลจะถูกทำลายอย่างถาวรโดยใช้เครื่องตัดย่อยในระดับพาณิชย์

หลังจากทำลายเอกสารแล้ว วัสดุพลอยได้ทั้งหมดจะถูกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีใบรับรองการทำลายข้อมูล

การกำจัดหรือทำลายข้อมูลแบบพิเศษ

บางครั้ง การกำหนดตารางบริการทำลายข้อมูลเป็นประจำอาจไม่จำเป็นเท่ากับการทำลายข้อมูลตามระยะเวลาหรือครั้งเดียว ไอออน เมาน์เทน มีบริการทำลายข้อมูลแบบพิเศษหลายรูปแบบซึ่งสามารถกำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ

  • การใช้โปรแกรมการจัดการบันทึกข้อมูลใหม่หรือตารางเวลาเก็บรักษาข้อมูล
  • การดำเนินการตรวจสอบภาษีหรือการดำเนินคดี
  • การย้ายที่ตั้งหรือการรวมพื้นที่จัดเก็บ
  • การทำความสะอาดห้องเก็บข้อมูลและห้องเก็บไฟล์เพื่อเพิ่มพื้นที่

บริการทำลายข้อมูลแบบพิเศษทั้งหมดได้รับการจัดการด้วยระดับการรักษาความปลอดภัย ความสม่ำเสมอ และความเชื่อถือได้ในระดับเดียวกันกับบริการปกติของเรา

ถังทำลายสำหรับข้อมูลที่สำคัญ

เลือกถังทำลายที่เหมาะสำหรับพื้นที่สำนักงานของคุณ:

shred-bins

ถังทำลายสำหรับข้อมูลที่ทำลาย

ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรจุเอกสารที่เป็นความลับที่ต้องการทำลายโดยมีซีลสำหรับล็อคฝาถังให้แน่นเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเคลื่อนย้าย

สีเทาตามมาตรฐาน

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน