ติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

สามารถดำเนินการด้วยตัวท่านเอง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ การเชื่อมต่อกับระบบไอออนเมาเท่นท์เพื่อเข้าใช้งานในหมวดของการบริหารข้อมูลและการย่อยทำลายอย่างปลอดภัย Iron Mountain Connect >
662 753 5340 และอีเมลล์ imthcustomercare@ironmountain.com การปกป้องข้อมูลให้เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย (สถานที่จัดเก็บสำรองข้อมูล) SecureSync >

ReQuest (Recall) >