อย่าให้เอกสารของท่านกลายเป็นความรับผิดจากเหตุต่างๆ – ควรทำลาย

ด้วยการบริการทำลายเอกสารอย่างปลอดภัยของไอออนเมาเท่นท์, ท่านจะสามารถทำลายเอกสารที่ไม่จำเป็นของทางบริษัทของท่านได้อย่างปลอดภัยและประหยัดสามารถเรียกเป็นบริการเป็นครั้งคราวหรือทำเป็นประจำ เราออกแบบบริการอย่างลงตัวเพื่อท่าน ติดต่อเราเพื่อขอทราบค่าบริการ

ทำไมต้องทำลายทิ้ง?

  • การทำลายเอกสารเป็นการดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงในการงานของท่าน เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลลับทางบริษัทของท่านและลูกค้าของท่านด้วย
  • การทำลายเอกสารสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านลงได้
  • การทำลายเอกสารสามารถสร้างความยินยอม ในข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับให้กับรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, อุตสาหกรรม และ บริษัทบัตรเครดิต เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน หรือแม้กระทั่งการดำเนินคดีทางกฎหมายกับท่านได้

เลือกรูปแบบการทำลาย

ไอออนเมาเท่นท์มีบริการทำลายเอกสารเสนอให้แก่ท่านทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าเป็นงานครั้งเดียวหรืองานประจำ

จะทำลายหรือนำกลับมาใช้น่ะเหรอ? อย่าได้กังวลไป

ทางบริษัทเราได้กำจัดกระดาษเอกสารด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไอออนเมาเท่นท์เป็นผู้ให้บริการทำลายกระดาษเอกสารรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเมื่อปี 2012, การทำลายของเราได้ดำเนินเป็นไปในเชิงบวกดังต่อไปนี้:

  1. ลดใช้พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยด้วยการกลบฝั่งลง 1 ล้านลูกบาศก์หลา
  2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 2 หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
  3. ลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศลง 250 ล้านปอนด์
  4. ลดการทำลายต้นไม้ลง 7 ล้านต้น

แผนสำหรับข้อชี้แนะที่มีต่อบริการทำลายเอกสาร

ไอออนเมาเท่นท์ได้ริเริ่มแผนในการดำเนินงานด้านการทำลายเอกสารอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยท่านให้สามารถออกแบบการทำลายข้อมูลโดยรักษาข้อมูลและตราสัญลักษณ์ของบริษัทด้วยบริการที่มีมาตรฐานครอบคลุมทุกประเทศ