ข้อมูลทางธุรกิจมีมูลค่ามหาศาล แต่ยังคงมีบางส่วนที่อยู่ในความเสี่ยงและ/หรือ มีต้นทุนการจัดการที่สูงไอออนเมาเท่นท์ได้ทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรกว่า140,000แห่งทั่วโลก ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลของเราช่วยเพิ่มมูลค่าและช่วยบริหารต้นทุนและความเสี่ยงให้กับข้อมูลของท่าน

เราช่วยบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ ด้วยกระบวนการที่สะดวกและต้นทุนที่เหมาะสม

การจัดเก็บเอกสาร
ด้วยขั้นตอนที่สะดวก เมื่อท่านบรรจุข้อมูลของท่านแล้ว เราจะเข้ารับเพื่อนำมาจัดเก็บ ณ สถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยของเรา เราดำเนินการจัดส่งเมื่อคุณต้องการเอกสารดังกล่าวไปตรวจสอบ

การจัดการเอกสารในรูปแบบของไฟล์ภาพ
เราคัดเลือกซอฟแวร์ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ใช้ในการสแกนเอกสารก็เพื่อคงรูปแบบเอกสารและตอบโจทย์ในการเข้าดู จัดเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน

การจัดการเอกสารสำหรับโปรเจคพิเศษ

ความเป็นมืออาชีพของเราจะทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการ คัดแยก จัดทำสารบัญ การปรับแต่งแก้ไข และเคลื่อนย้ายข้อมูลได้อย่างเป็นไปได้ตามความต้องการของท่าน

ง่าย สะดวก

ไอออนเมาเท่นท์เสนอแผนงานที่รัดกุมชัดเจนที่สามารถปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงทั้งแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถบริหารต้นทุนได้เราขอมอบ

  • บริการที่ตอบรับข้อกำหนดต่างๆที่สำคัญๆได้อย่างชัดเจน
  • การปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพเสมอ
  • ลดต้นทุนการบริหารจัดการและการสืบค้นเอกสาร
  • การกำกับดูแลข้อมูลสำคัญๆที่ดีกว่า

การกำกับดูแลข้อมูลสำคัญๆที่ดีกว่า

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าการเก็บรักษาข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยยืดอายุการใช้งานของสื่อข้อมูลนับสิบๆปี เราจัดพื้นที่ในห้องมั่นคงที่มีการรักษาอุณหภูมิเป็นอย่างดีเพื่อเก็บรักษาสื่อข้อมูลอย่างเป็นสัดส่วน

องค์ประกอบห้องมั่นคงได้แก่

  • มีระบบควบคุมการเข้าออกตลอด24ชั่วโมง
  • เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าการเก็บรักษาข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยยืดอายุการใช้งานของสื่อข้อมูลนับสิบๆปี เราจัดพื้นที่ในห้องมั่นคงที่มีการรักษาอุณหภูมิเป็นอย่างดีเพื่อเก็บรักษาสื่อข้อมูลอย่างเป็นสัดส่วน
  • สภาพแวดล้อมในห้องมั่นคงได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมในการเก็บสื่อข้อมูลต่างๆทั้งชนิดที่เป็นกระดาษ สื่อข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก สื่อข้อมูลที่เป็นภาพเช่นฟิล์ม กระดาษสีและภาพถ่าย
  • ระบบดับเพลิงที่ทันสมัยช่วยปกป้องสื่อข้อมูลต่างๆจากความเสียหายจากน้ำ
  • จัดส่งสื่อข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยยานพาหนะที่ควบคุมอุณหภูมิ
  • ระดับอุณหภูมิตามมาตรฐานBS5454เป็นระดับที่เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บรักษาเอกสารให้คงสภาพเดิม

หากกำลังมองหาสถานที่จัดเก็บเอกสารในปริมาณมากหรือจัดเก็บในที่ๆควบคุมอุณหภูมิ เราสามารถออกแบบบริการให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน