การสแกนและการจัดทำในรูปแบบดิจิตอล

การสแกนเอกสารให้ออกมาได้ครบถ้วนนั้นมักทำได้ยากหรือไม่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้มีบริการสแกนข้อมูลตามที่ทางลูกค้าต้องการที่สามารถช่วยท่านให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ บ่อยครั้งที่เราต้องการเข้าถึงเอกสารที่สแกนและพร้อมใช้งานทันที แต่อาจน้อยครั้งที่เข้าถึงเอกสารที่ต้องการได้เลย ระบบของเราจะช่วยให้ท่านได้รับไฟล์ภาพเอกสารที่ต้องการอย่างคุ้มค่า

การสแกนอย่างฉลาด

ไอออนเมาเท่นท์สามารถทำให้ท่านจัดเก็บ, เข้าถึง, และจัดการเอกสารต่างโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง

เราสามารถ

  • สแกนและจัดทำข้อมูลให้เป็นรูปแบบดิจิตอล
  • จัดทำเอกสารที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล
  • มีการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บด้วยความปลอดภัยสูงสุด

การจัดการแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิตอล

เรานำเสนอ:

  • การสแกนเอกสารในปริมาณมากๆ
  • การสแกนเอกสารเพิ่มเติมให้ได้รับในวันเดียวกันตามผังงานที่ได้ตกลงไว้
  • สแกนเอกสารที่จัดเก็บไว้กับเราตามที่ท่านต้องการ
  • OCR text rendering – เป็นโปรแกรมที่สามารถนำข้อมูลออกมาจากฟอร์มต่างๆโดยอัตโนมัติ, และยังอ่านค่าบาร์โค้ดและลายมือได้อีกด้วย
  • บริการที่ดีที่สุดที่ทำได้จริงทั้งเรื่องความปลอดภัย, การเข้าถึง, และความสอดคล้องของเอกสาร